Crimson Dawn

Sesja 5

Poczałkowo bohaterowie leczyli rany zaszywając się łodzią w szuwarach w okolicy miasta na kilka tygodniu, gdy całkiem doszli do siebie powrócili na brzeg.

Bohaterowie odszukali kwaterę miejscowej policji i usiłowali uzyskać tam pomoc w dotarciu do O’Malleya, a dokładniej pożyczenie transportera opancerzonego. Zostali odprawieni z kwitkiem więc skryli się w jednym z okolicznych budynków i za dnia porwali transporter z przed komendy.

Transporterem wjechali do obozowiska dzikich świń za dnia i z powodzeniem wypili przeciwników w trzech pierwszych domach. Powodzeniem trochę ograniczonym przez fakt że przy okazji rozjechali jedną z kobiet przetrzymywanych przez bandytów. W czwartym budynku jednak znajdował się szef, który pomimo wybicia całej obstawy tylko cudem nie pozabijał naszych bohaterów. Przy okazji Romanowi udało się przypadkiem zastrzelić kolejną z kobiet. Ciężko ranna drużyna ukryła się w transporterze i w końcu udało jej się odeprzeć ostatni atak pozostałych przy życiu dzikich świń.

Comments

AGrzes

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.